جهت استعلام موجودی سیم کارت های اعتباری همراه اول|ایرانسل|تالیا|رایتل و اسپادان از کد های زیر استفاده نمایید.

اعلام مانده موجودی سیم کارت اعتباری همراه اول با استفاده از کد #۱۱*۱۴۰* خود اقدام نمایند.

اعلام مانده موجودی سیم کارت اعتباری رایتل با استفاده از کد #۱۴۰* اقدام نمایند.

اعلام مانده موجودی سیم کارت اعتباری ایرانسل با استفاده از کد #۱*۱۴۱* اقدام نمایند.

اعلام مانده موجودی سیم کارت اعتباری تالیا با استفاده از کد #۱۴۰* اقدام نمایند.
.
اعلام مانده موجودی سیم کارت اعتباری اسپادان با استفاده از کد #۱*۱۴۰* اقدام نمایند.

استعلام مانده حساب سیم کارت اعتباری
استعلام مانده حساب سیم کارت اعتباری