طرح جمعه های رویایی همراه اول مختص سیم کارت های دانشجویی میباشد.

شروع جشنواره از ۱۳۹۳.۰۶.۲۸ و تا پایان آذر ماه ۱۳۹۳ ادامه خواهد داشت. در طول این مدت مشترکینی که جشنواره جمعه های رویایی را فعال نموده اند می توانند از امکان مکالمه رایگان نامحدود داخل شبکه ( شبکه همراه اول و تلفن ثابت) در روزهای جمعه بهره مند گردند.

فعال سازی طرح جمعه های رویایی همراه اول:

مشترکین سیم کارت دانشجویی با شماره گیری کد دستوری #۴۴*۱۱۱* به صورت رایگان می توانند طرح جمعه های رویایی را روی سیم کارت خود فعال کنند.

هزینه فعال سازی : رایگان
تعداد تماسهای مجاز رایگان : در روزهای جمعه نامحدود
مدت زمان مکالمه رایگان : در روزهای جمعه نامحدود

جمعه های رویایی همراه اول برای سیم کارت دانشجو
جمعه های رویایی همراه اول برای سیم کارت دانشجو