آی سیم سیم کارت جدیدی با پیش شماره ۰۹۰۲ است که از سوی شرکت ایرانسل ارائه می شود . آی سیم همان سیم کارت دائمی ایرانسل است که قبلا از سوی شرکت ایرانسل با نام سیم کارت دائمی عرضه می شد .قیمت سیم کارت آی سیم با ودیعه ۵۰ هزار تومانی ۱۲۰۰۰۰هزار تومان است که این ودیعه به نقل از سایت isim.ir قابل افزایش است. تعرفه تماس با سیم کارت های آی سیم هر دقیقه ۶۲۵ ریال می باشد.سیمکارت دائمی آی سیم هزینه جابجایی ندارد!
سیم کارت های جدید آی سیم را می توان در وبسایت isim.ir یا ۰۹۰۲٫isim.ir انتخاب و خریداری کرد.

سیم کارت ای سیم
سیم کارت ای سیم