در نقشه زیر مناطق تحت پوشش شبکه ۳جی و ۴جی سیمکارت ایرانسل و سیمکارت همراه اول ملاحضه می کنید.

مناطق تحت پوشش شبکه ۳G و ۴G ایرانسل و همراه اول
مناطق تحت پوشش شبکه ۳G و ۴G ایرانسل و همراه اول

توجه: در این نقشه مناطقی که رنگ قرمز مشخص شده اند نشان دهنده سیگنال قوی این خدمات می باشد و رنگ ابی نشان از ضعیف ترین سیگنال موجود می باشد که در ان منطقه وجود دارد .